عرضه کننده لوازم اسناندارد قالب

محصولات

بوردیگنون
فنر بوردیگنون قطر63 16.400.000ریال53.460.000ریال
بوردیگنون
فنر بوردیگنون قطر51 1.790.000ریال40.000.000ریال
بوردیگنون
فنر بوردیگنون قطر38 4.760.000ریال20.740.000ریال
بوردیگنون
فنر بوردیگنون قطر19 0ریال6.150.000ریال
پین رزوه دار
پین رزوه دار طول20 1.300.000ریال1.800.000ریال
پین رزوه دار
پین رزوه دار طول18 670.000ریال1.300.000ریال
پین رزوه دار
پین رزوه دار طول16 670.000ریال1.100.000ریال
پین رزوه دار
پین رزوه دار طول 14 420.000ریال850.000ریال
پین رزوه دار
پین رزوه دار طول 12 330.000ریال550.000ریال
پین رزوه دار
پین رزوه دار طول 10 290.000ریال550.000ریال
تولیران / دسته‌بندی نشده

سنبه

سنبه جزو قطعاتی است که دارای تنوع بسیار زیادی می باشد که هر کدام برای کاربردی خاص مورد استفاده قرار می گیرد. سنبه پران یکی از انواع سنبه است. قالبسازی یکی از صنایع بسیار مهم محسوب می شود که به دلیل وابستگی دیگر صنایع به آن جزو صنایع مادر محسوب می شود.در قالب سازی از […]

fa_IRفارسی
call