فنر لاستیکی پلی اورتان (الاستومر)با مقاطع مختلف (گرد، مثلثی، مکعبی، صفحه ای و ناودانی)